Hipoterapie

LM Clinic nabízí svým klientům možnost hiporehabilitace.

Touto metodou pozitivně ovlivňujeme nejen fyzickou, ale i psychickou a sociální schopnost klienta.

Pohyb hřbetu koně reflexně stimuluje centrální nervovou soustavu, zlepšuje koordinaci, optimalizuje svalový tonus, zvyšuje rozsahy v kloubech. Napomáhá také k zlepšení rovnováhy, funkční skoliotických stavů, pomáhá v logopedické oblasti, protože pohyb na koni je rytmický a každá rytmizace spolu s optimalizací postavení bránice napomáhá ke zlepšení stavu klienta.

Koňská strst, teplo, které kůň sálá, dech v celém jeho trupu napomáhá při senzorické stimulaci.

Tato terapie je vhodná i pro děti s poruchou pozornosti, psychickými problémy.

Ceník
Zpět na služby